Elektroinštalácia

Zaoberáme  sa výrobou, montážou a opravou elektrickej inštalácie tak, aby spĺňala príslušné predpisy a normy. 

Ide hlavne o elektrické rozvádzače, kabeláž, zásuvky, osvetlenie, elektromotory, kompletnú elektroinštaláciu a jej zapojenie.

Zabezpečenie ochrany objektov pred bleskom a pred ostatnými škodlivými účinkami atmosferickej elektriny
podľa STN.

Odborná prehliadka bleskozvodov, opravy pri zistených nedostatkoch, napr. ak hodnoty odporu nespĺňajú príslušné STN.

Firma sa tiež zaoberá dodávkou a montážou zariadení pre NÚDZOVÉ OSVETLENIE, údržbu a opravu, výmenu batérií alebo jednotlivých svietidiel, žiaroviek, žiariviek. Inštalujeme núdzové osvetlenie napájané z centrálnej akumulátorovej batérie alebo svietidlá s vlastným zdrojom. Vykonávame údržbu akumulátorov.

Ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrickej inštalácie elektrických zariadení.

Vykonávame meranie izolačných odporov, meranie impedancie poruchových slučiek, nastavenie tyristorových stmievačov, opravu elektromotorických pohonov, rozvodných zariadení. svetelnej inštalácie a iné.

Vypracúvame revízne správy o el. inštalácií a el. spotrebičoch.

 

 

...................................................................................................................................................